Dette projekt er blevet opstartet af Hedgery of the High Moors, en hollandsk hobby opdrætter af afrikanske pygmæ pindsvin. På baggrund af manglende videnskabelig forskning og studier, har opdrættet valgt at undersøge afrikanske pindsvin som art, for at skabe ny viden og sprede denne viden ud, så alle interesserede kan læse omkring afrikanske pygmæ pindsvin og deres pasning og pleje. Efter få måneder besluttede opdrættet sig for at tage skridtet videre og udvidede programmet med små forskningsstudier omkring vægt/ernæring og genetik.

Ved at samle data fra forskellige kuld, og notere hvilke forskellige farvekombinationer der kommer ud af forskellige parringer, er det muligt at se hvordan disse farver videregives. På denne måde er det muligt at lave en liste over dominante og recessive farver. Det tager tid at indsamle disse data, måske kommer det endda til at tage et par år, men at undersøge farverne og lave en liste over de forskellige farve-gener er ikke det sværeste. Den svære del er at undersøge om nogle af disse gener giver helbredsproblemer eller misdannelser.

The Hedgehog Program er et verdensomspændende projekt som vil undersøge afrikanske pygmæ pindsvin, deres genetik, helbredsmæssige problemer og vægt/ernæring under forskellige forhold. Uddannelse og deling af viden er et af projektets hovedmål. I mange lande rundt omkring i verden er information omkring afrikanske pygmæ pindsvin som art og deres behov meget sparsom eller helt ikke-eksisterende. Det er på tide at dette ændres!