Wetgeving

Er zijn in Nederland verschillende wetgevingen van toepassing op het houden, huisvesten, fokken en verhandelen van dieren. Dat lijkt heel ingewikkeld en moeilijk, maar in werkelijkheid valt het wel mee. Het gaat er vooral om dat de dieren er goed bij zitten, goed worden behandeld en dat kopers een degelijke hoeveelheid garantie hebben op hun gekochte dieren.

Wet Dieren

In Nederland is sinds 19 mei 2011 de Wet Dieren van toepassing. Dat is een wetgeving die gaat over het behoud van dierwelzijn en dierwelzijn in combinatie met volksgezondheid (ivm zoönoses). In deze wetgeving is onder andere opgenomen dat dieren met complicaties moeten worden gezien door een dierenarts en dat dieren bij hun moeder moeten blijven tot ze zelfstandig kunnen eten en drinken.

Consumentenrecht

Daarnaast geldt er in Nederland ook het consumentenrecht. Als particulier die een dier koopt bij een bedrijfsmatige fokker, hebt u recht op aan garantieregeling. Hierin is onder andere opgenomen dat u als koper zes maanden garantie heeft en welke plichten u heeft.

Vakbekwaamheid

Ook is er sinds 1 juli 2018 het Besluit houders van dieren, waaraan fokkers zich moeten houden. Deze wetgeving stelt dat een idere die dieren op commercieële wijze fokt, in bezit moet zijn van het vakbekwaamheidscertificaat dat hoort bij de betreffende diersoort. Bij egels is dit de Vakbekwaamheid houders van dieren – overige zoogdieren. Omdat in 2019 Corona om de hoek is komen kijken, is de uiteindelijke deadline uitgesteld, waarop fokkers deze vakbekwaamheid moeten hebben. Voorlopig is het genoeg om aan deze wet te voldoen op het moment dat er een bewijs van inschrijving voor de cursus is, in afwachting van de resultaten van de examens die ná de huidige pandemie worden ingepland. Judith is sinds februari 2021 in bezit van het certificaat.

%d bloggers like this: