Onze vrouwen

Dynna

HOTHM Dænynna Moonsong

Geboren op 9 oktober 2019
Lilac Pinto Silver Umbrous

Vader: TZ Tørsten HOTHM
Moeder:
HOTHM Elena Gilbert

Leilani

HOTHM Leilani

Geboren op 20 juni 2020
Brown Umbrous

Vader: HOTHM Kratos
Moeder:
HOTHM Dænynna Moonsong

Nebula

HOTHM Nebula

Geboren op 11 november 2020
Lilac Snip Pinto Umbrous

Vader: STT Goody HOTHM
Moeder:
HOTHM Yewa

Yasmin

HOTHM Ayao

Geboren op 31 januari 2020
Copper Umbrous

Vader: TZ Tørsten HOTHM
Moeder:
HOTHM Veneno

Nina

HOTHM Nina Azarova

Geboren op 17 april 2019
Lilac Reversed Pinto

Vader: TZ Tørsten HOTHM
Moeder:
HOTHM Jen May-Yu

Saigon

HOTHM Calla Saigon

Geboren op 17 februari 2020
Grey Blaze Pinto Silver (Roan?) Umbrous

Vader: TZ Tørsten HOTHM
Moeder:
HOTHM Red Velvet Rewind

Brianna

HOTHM Brianna MacKenzie

Geboren op 24 september 2020
Lilac Partial Blaze Pinto Silver umbrous

Vader: HOTHM Calla La Paz
Moeder:
HOTHM Elena Gilbert

Mistletoe

DEVI Altaria HOTHM

Geboren op 22 augustus 2020

Vader: PMHH Dobby DEVI
Moeder:
BPH Pixie DEVI

%d bloggers like this: